Pages

Monday, 9 January 2017

10 CONTOH AKTIVITI PEMBELAJARAN ABAD KE-21

Pembelajaran Abad 21 merupakan isu pendidikan paling trending di Malaysia untuk tahun 2015 hingga sekarang ini. Pelaksanaan berperingkat bermula daripada penyediaan bilik kelas, susun atur dan keperluan fizikal dalam bilik darjah abad 21, kemudian diteruskan dengan penyediaan rancangan mengajar dan pelaksanaan PdP Abad 21. Saya kongsikan 10 contoh aktiviti pembelajaran yang boleh dilaksanakan untuk pembelajaran abad 21. Semoga bermanfaat buat rakan guru ....
0 comments:

Post a Comment